Tuesday, March 30, 2010

Program Illuminati

Essentially every country is run by a shadow government, which owes its loyalty to the New World Order controlled by a 13-member Illuminati Council.

Each ruler represents an area of Europe held under its sway; and each one represents an ancient dynastic bloodline. American leaders are often direct descendants, whether legitimate or illegitimate.

Henry Kissinger is the CEO for the Illuminati who naturally prefer to remain in the shadows. Our political leaders are chosen by their moral frailties, blackmail-ability, and willingness to advance the Illuminati plan. Strings are pulled and they mysteriously rise to prominence. It doesn't matter which party they belong to. They secretly serve the "Cause."

Many are products of a life that may include pedophilia, drug trafficking and consumption, child pornography, bestiality, mind control, rape, torture, satanic rituals and human sacrifices. They are given many opportunities to indulge their vices, which ensures continued obedience and solidarity.

Drug trafficking, white slavery, prostitution and pornography finance secret New World Order programs. Elements of the CIA, FBI, Coast Guard, Military, and police are all involved, as is the Mafia.

Their families belong to secret satanic sects that sexually abuse their children generation after generation to produce the trauma which causes multiple personality disorder. In this traumatized condition the mind splinters into many compartments. Victims exhibit extraordinary powers of recollection and endurance and can be easily programmed to do anything.

These cults operate within many organizations including charities, churches, boys/girls clubs, Masonic lodges, day cares and private schools.

Society is being subjected to the same type of trauma-based programming using constant war and atrocities that include Auschwitz, Hiroshima, the Kennedy assassinations, Sept. 11 and Abu Ghraib. We are being collectively desensitized on the one hand, and programmed to focus on sex, violence, trivia and empty social rituals on the other.

As the Kennedy assassination and 9-11 prove, the United States (and most countries) have been totally subverted by a Luciferian international criminal elite. The role of politicians, media and education is to keep the sheep deluded and distracted while the elite stealthily advances its goal of world tyranny. Western society today is a massive fraud.

The populations of the West are spoiled, self centered and complacent. How can things be so bad when we have so much? We don't realize that the goodies can be taken away in a second by tightening credit.

We don't realize that we are being distracted while our political and social institutions, our bulwarks against tyranny, are being infiltrated and dismantled. Our children are being brainwashed.

Don't ask, "What can we do?" That is conditioned helplessness. Figure it out yourself. Take responsibility. There is no quick fix to this mess. But we must stand up for truth. They may have the weapons of mass deception, but, "the truth doesn't go away."

Czech:
V podstatě každá země provozuje stínové vlády, které dluží jeho loajalitu k New World Order řízen 13-člen Rady Illuminati.

Každý vládce představuje oblast Evropy se konalo v rámci svého vlivu, a každý z nich reprezentuje staré dynastické pokrevní příbuznost. Američtí představitelé jsou často přímí potomci, ať legitimní nebo nelegitimní.

Henry Kissinger je CEO pro Illuminati, kteří přirozeně raději zůstat ve stínu. Naši političtí představitelé jsou vybíráni podle jejich morální slabosti, vydírání-schopnost a ochota se předem plán Iluminátů. Struny jsou natažené a záhadně vystoupí do popředí. Nezáleží na tom, která strana jim patří. Oni tajně sloužit "věci."

Mnohé z nich jsou produkty života, který může obsahovat pedofilii, obchodování s drogami a spotřeba, dětská pornografie, zvířeckosti, kontrola mysli, znásilňování, mučení satanský rituál a lidské oběti. Oni jsou uvedeny mnoho příležitostí dopřát svým neřesti, které zajistí trvalou poslušnost a solidarity.

Obchod s drogami, obchod s lidmi, prostituce a pornografie finance tajné New World Order programy. Prvky CIA, FBI, pobřežní stráže, vojenské a policejní jsou všechny zúčastněné, jako je Mafia.

Jejich rodiny patří k tajné satanské sekty, které sexuálně zneužívají své děti, generace po generaci vyrábět trauma, které způsobuje více porucha osobnosti. V tomto traumatizované stavu mysli střepiny do mnoha oddílů. Oběti vykazují mimořádnou pravomocí vzpomínkou a vytrvalosti, a mohou být snadno naprogramovat tak, aby nic dělat.

Tyto kulty působit v mnoha organizací, včetně charitativních organizací, církví, chlapci / děvčata kluby, zednářských lóží, denní starosti a soukromými školami.

Společnost je podrobena stejnému druhu trauma-založené programování pomocí neustálé války a zvěrstva, které zahrnují Osvětim, Hirošima, Kennedy vražd, 11 září a Abu Ghraib. My jsme se kolektivně znecitlivěné na jedné straně, a naprogramovat tak, aby se zaměřují na sex, násilí, maličkosti a prázdné společenské rituály na straně druhé.

Vzhledem k tomu, Kennedy atentátu a 9-11 dokázat, Spojené státy (a většina zemí) byly zcela rozvráceny tím Luciferian mezinárodního trestního elitu. Role politiků, médií a vzdělávání je, aby pomýlených ovce a nepozorný, zatímco elita plíživě zvyšuje jeho cíl světové tyranie. Západní společnost je dnes masivní podvod.

Populace na Západě, jsou rozmazlené, vlastní střed a na vavřínech. Jak může to být tak špatné, když máme tolik? Nechceme si uvědomit, že dobroty může být odňata v druhém o zpřísnění úvěrových.

Si neuvědomujeme, že jsme byli rušeni, zatímco naše politické a společenské instituce, jsou naše valy proti tyranii, přičemž infiltroval a demontovány. Naše děti jsou vymyla mozek.

Neptejte se: "Co můžeme dělat?" To je podmíněno bezmocnost. Na to přišel sám. Brát na sebe zodpovědnost. Neexistuje žádné rychlé řešení tohoto nepořádek. Ale musíme postavit za pravdu. Mohou mít zbraně hromadného podvodu, ale "Pravda nemá jít pryč."

Arabic:
أساسا يتم تشغيل كل بلد من قبل حكومة الظل ، والتي تدين بولائها للنظام العالمي الجديد للرقابة من قبل مجلس المتنورين من 13 عضوا.

كل حاكم يمثل منطقة أوروبا الذي عقد تحت نفوذ لها ، وكل واحد يمثل سلالة القديمة الأسرات. زعماء امريكا وغالبا ما تكون مباشرة أحفاد ، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.

هنري كيسنجر هو الرئيس التنفيذي لالمتنورين الذين يفضلون بطبيعة الحال أن يبقى في الظل. ويتم اختيار قادتنا السياسيين بهشاشتهم الأخلاقية والابتزاز ، القدرة ، والاستعداد للمضي قدما في خطة المتنورين. يتم سحبها سلاسل وأنها ترتفع بشكل غامض على الساحة. لا يهم الحزب الذي ينتمون إليه. وهي تخدم سرا سبب "."

العديد من المنتجات من الحياة التي قد تشمل ممارسة الجنس مع الأطفال ، والاتجار بالمخدرات والاستهلاك ، والمواد الإباحية ، بهيمية ، السيطرة على العقل ، والاغتصاب ، والتعذيب ، والطقوس الشيطانية والتضحيات البشرية. ويقدم لهم العديد من الفرص لتنغمس كل الرذائل ، والتي تضمن استمرار الطاعة والتضامن.

الاتجار بالمخدرات ، والرقيق الأبيض والدعارة والإباحية التمويل السري العالمي الجديد برامج النظام. وتشارك جميع عناصر وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي وحرس السواحل والجيش ، والشرطة ، كما هو المافيا.

أسرهم ينتمون إلى طوائف شيطانية سرا أن الاعتداء الجنسي على الأطفال جيلا بعد جيل لإنتاج الصدمة التي تسبب العديد من اضطراب في الشخصية. في هذه الحالة بصدمات وشظايا في الاعتبار العديد من المقصورات. صلاحيات استثنائية للمعرض ضحايا تذكر والتحمل ويمكن برمجتها بسهولة أن تفعل أي شيء.

هذه الطوائف تعمل في إطار العديد من المنظمات بما في ذلك الجمعيات الخيرية والكنائس والفتيان / الفتيات النوادي والمحافل الماسونية ، واليوم يهتم المدارس الخاصة.

يتعرض المجتمع لنفس النوع من البرامج القائمة على استخدام الصدمات حرب مستمرة والفظائع التي تشمل اوشفيتز ، هيروشيما ، والاغتيالات كينيدي ، 11 سبتمبر وأبو غريب. نحن ويجري المتفجرات بصورة جماعية من جهة ، والمبرمجة على التركيز على الجنس والعنف والتوافه والطقوس الاجتماعية فارغة من ناحية أخرى.

كما في اغتيال كينيدي و9-11 يثبت ، الولايات المتحدة (ومعظم البلدان) فقد تهدمت كليا من قبل نخبة الشيطاني الجنائية الدولية. دور السياسيين ووسائل الإعلام والتعليم لتبقى الخراف الجري وراء الأوهام ويصرف في حين أن التقدم النخبة خلسة هدفها الطغيان العالم. المجتمع الغربي اليوم هو عملية احتيال واسعة النطاق.

السكان في الغرب المدلل ، أناني ، والرضا. كيف يمكن أن تكون الأمور سيئة للغاية عندما يكون لدينا الكثير؟ نحن لا ندرك التي يمكن اتخاذها على الأشياء الجيدة بعيدا في الثانية من خلال تشديد الائتمان.

ونحن لا ندرك أننا الهاء بينما مؤسساتنا السياسية والاجتماعية ، ويخترقون صفوف الحصون لدينا ضد الطغيان ، وتفكيكها. ويجري غسيل دماغ الأطفال لدينا.

لا تسأل : "ماذا يمكننا أن نفعل؟" وهذا هو العجز مشروطة. الرقم بها نفسك. تحمل المسؤولية. لا يوجد حل سريع لهذه الفوضى. ولكن يجب علينا أن ندافع عن الحقيقة. قد تكون لديهم أسلحة الخداع الشامل ، ولكن "الحقيقة لا يذهب بعيدا".

No comments:

Post a Comment