Tuesday, September 20, 2011

NWO met kernexplosies op de knieën!?

Een van de vele foto's die circuleren in het kader van 'geheime' ondergrondse steden in de VS.

De NWO staat voor -als je dat nog niet wist- New World Order. Het is een droom van veel superrijken, machtigen der Aarde, om de Aarde en haar bewoners onder controle te hebben; de wereld in te delen zoals zij denken dat dat goed is. Er zijn niet tevéél hebzuchtigen volgens deze NWO-club, maar er zijn tevéél mensen op Aarde, die het leven op Aarde ondraaglijk maken op den duur. Inderdaad.. Als iedereen zo hebzuchtig zou zijn als al die vies-rijken (filthy-rich), zou de wereld niet genoeg reserves hebben om aan deze hebzucht te voldoen. Maar het is zoals Ghandi zei: “Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht”..
Het is met dit credo van overbevolking en zich superieur voelen, dat de NWO zich profileert en te pas en te onpas roept dat het genoeg is geweest met de ‘rotzooi’ in de wereld, dat we naar een wereldleiding toemoeten, om van al onze problemen af te komen. Deze NWO, die o.a. gesteund werd door de Rockefeller- en Bush-familie, is er de afgelopen tientallen jaren in  geslaag een groot deel van hun agenda in de praktijk te brengen, althans waar het de voorbereidingen betreft.
Maar met de nieuwe tijd die eraan komt, de hogere frequenties die onze Aarde bereiken, lijkt ook het liefdeloze spelletje van deze club los te komen van haar fundamenten.

Van 4 kanten werden wij de afgelopen dagen attent gemaakt op een bizarre ontwikkeling rondom deze ineenstorting van het NWO-apparaat, want zo kun je het kortgezegd noemen..!
 

Aardbevingen of kernexplosies..!?
 
In het interview van afgelopen woensdag 14 september met David Wilcock, claimt Fulford dat ZOWEL de aardbeving van 22 augustus jl in Denver als de aardbeving in Washington DC, van de dag erná, 23 augustus dus, feitelijk ondergrondse KERNEXPLOSIES waren, die de geheime ondergrondse complexen van de NWO vernield hebben. Deze club had plannen om deze ondergrondse steden te gebruiken als een veilige plaats, waar ze ‘de vernietiging’ zouden kunnen overleven, die ze zelf zouden triggeren, om de wereldbevolking te decimeren! 


Volgens Fulford is de leiding van de NWO, de zg. ‘Cabal’ al jaren aan de verliezende hand, in hun ‘ondergrondse’ gevecht met hén die het goede voorhebben met de mensheid, en niet willen dat de NWO-rampen zich gaan manifesteren. Met het vernietigen van hun ondergrondse steden, via de 2 ondergrondse kernexplosies, loopt het de leiding van de NWO nu redelijk dun door de broek, aldus Fulford. Nu kan ik met je delen, dat ik vanuit mijn eigen perspectief en onderzoek, maar vooral vanuit mijn eigen intuïtie,  geloof dat hij gelijk heeft.

 

Er zijn nogal wat stevige claims, die Fulford doet in het interview, en ik ben erg sceptisch over een aantal van deze claims. Een aantal claims heb ik echter kunnen controleren, en het blijkt dat vooral de genoemde aardbevingen waarschijnlijk dus geen aardbevingen maar ‘onnatuurlijke explosies’ waren..!!

HIER vind je het hele interview, waarvan we hieronder een deelvertaling plaatsen.


Vergelijking van seismografische grafieken voor aardbevingen in vergelijk met kernexplosies.. 

Deze site geeft je in het algemeen informatie over het verschil in seismografieken die worden gemaakt bij aardbevingen en van die, die gemaakt worden bij nucleaire proeven. (Zie afbeelding hiernaast)

Hier zie je een van de seismische grafieken van een atoomproef in vergelijking met grafieken van een normale aardbeving, op een overheidswebsite. – Vergelijking van seismografische kenmerken voor verschillende gebeurtenissen.

Dit is de seismografische karakteristiek van de 5,8-Richter aardbeving in Washington, DC, op 23 augustus. Deze vond plaats op 1:51 in de middag, lokale tijd:

HIER  – De meest indrukwekkende seismografiek op een NBC-TV-kanaal
HIER -  Een seismografiek van de Cornell University; bijna volledig
HIER -  Diverse seismografieken van de Washington-beving
HIER – Toegang tot meer dan honderd anderen..

Dan de Denver, 5.3-Richter aardbeving’, van 22 augustus, 23:43 uur lokale tijd (dus zo’n 12 uur voordat de Washington-beving plaatsvond)
Hier een seismografiek uit de ‘Denver Post’, waarin duidelijk de karakteristiek van een nucleaire explosive valt te duiden. En hier vind je honderden andere seismografische kaarten
Wil je zien hoe seismografieken eruit zien bij normale aardbevingen, klik dan op deze link. Het gaat daarbij om de 4,6-Richter aardbeving van 18 augustus 2011, voor de kust van British Columbia.

HIER
En deze van de 4,7 Richter-beving van 2 September jl. In Utah. - HIER -

Het is opvallend dat zowél de beving in Denver en de bevingen in Washington DC vrij ondiep waren, dicht onder het aardoppervlak. Officiële rapporten spreken over zo’n 5,5 km ondergronds voor de Washington-beving (HIER) en 3,8 kilometer voor de Denver-beving (HIER). Dat is een diepte die met eenvoudige, moderne boormethodes te halen is..  (HIER). Terwijl officiële ‘ondiepe’ aardbevingen zijn volgens Wikipedia, bevingen die rond de 70 km (!!) ondergronds plaatsvinden.  


Het 'Washington Monument', voor velen hét symbool van de Vrij-Metselaarsinvloeden in de VS, kwam er met 'kleerscheuren' tijdens de 'aardbeving-die-geen-aardbeving-was'....

Ik vind op grond van deze gegevens de bewering stevig/solide, dat beide bevingen niet natuurlijk waren. Het is dus al met al een teken van enorme veranderingen in de wereld, wanneer blijkt dat de uitspraken van Fulford en Wilcock waarheid zijn. Hierbij wil ik meteen opmerken dat ik niet geloof in de uitspraak van Fulford, dat de enorme aardbeving die plaatsvond op 11 Maart in Japan, bij Fukushima, ook veroorzaakt zou zijn door een atoomexplosie. Omdat de seismische kaart van déze beving volledig in overeenstemming is met de karakteristiek van een normale aardbeving..! Maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat deze beving niet is getriggered door een atoomexplosie, maar door het technische wapen ‘HAARP’. Ik weet dat Fulford van plan is zijn punt te maken. Ik vraag je echter om sceptisch te blijven, maar blijf open staan voor mogelijkheden in deze zaken.

In wat voor een ongelooflijk opwindende tijden leven we nietwaar? Ik geloof stellig dat wij allemaal, ieder van ons, het verschil uitmaken! Al is het maar door zoiets simpels als ‘openstaan’ voor de informatie, zoals die bijvoorbeeld hier tot je komt.. Laten we allemaal ons best doen om op een energetische wijze de grote veranderingen op onze planeet Aarde te manifesteren en de Aarde helpen in de ‘shift’ naar een wereld waarin liefde en bekrachtiging voor allen plaatsvindt! Sámen maken we het verschil uit, zorg goed voor jezelf!

New World Order toont reeds ernstig verval…

Hierbij een overzicht van de belangrijkste onthullingen die onlangs zijn gedaan tijdens het interview tussen  David Wilcock en Benjamin Fulford, voormalig Forbes onderzoekjournalist en Azië kenner waarin de snode plannen tot het oprichten van een Nieuwe Wereld Orde bloot zijn gelegd en de wereldpolitiek zich massaal aan het verenigen is om de Nazi gangster een halt toe te roepen.

David Wilcock wordt hierboven geíntroduceerd; hij is waarschijnlijk één van de bekendste auteurs en programmamakers die op het grensvlak balanceren van spiritualiteit en (semi-) wetenschap.  Fulford wordt hierboven ook vermeld en hij is meester in het spelletje: ‘Connecting The Dots’ (de stippen verbinden).

Note van de vertaler ‘Simba’:
“In eerste instantie was ikzelf nogal sceptisch over dit hele interview; Wilcock was in mijn ogen, mogelijk  een charlatan van de Scientology Church die wil meeliften op de New Age beweging en Fulford vertelde verhalen die naar mijn idee gewoon  te mooi waren om waar te zijn. Maar ook voor mij geldt: ‘Nieuwe inzichten, nieuwe standpunten’.. Door met name Fulford’s achtergronden te checken, voor zover dat voor me mogelijk was,  geef ik hem nu toch het voordeel van de twijfel. Op zijn weblog plaatst Fulford ook altijd de bewijzen die de meeste van zijn beweringen staven; en het moet gezegd, vaak zeer indrukwekkend.

Ik heb helaas niet de tijd om het hele interview te vertalen naar het Nederlands maar de bezoeker kan dit interview teruglezen in originele transcriptie op Wilcock’s site, en je kunt natuurlijk ook de gehele opname beluisteren (Mp3)

Wilcock en Fulford claimen beiden een netwerk te hebben van hooggeplaatste personen die regelmatig geheime informatie ‘lekken’,met name om het reilen en zeilen van onze zogenaamde ‘elite’  te monitoren. En als je de jongste onthullingen van Fulford mag geloven, zijn we inderdaad in de eindfase van het grote wereldschaakspel belandt en zijn partijen, lees:  een aantal geheime genootschappen,  bezig om  voorbereidingen te treffen om de mensheid haar vrijheid en erfgoed terug te geven en de heersende roofzuchtige en moordlustige elite met haar Nazi- gedachtegoed de wacht aan te zeggen.

Meest in het oog springend, ook voor mij, zijn natuurlijk de vreemde aardbevingen van een paar weken geleden in de USA  en de huidige economische toestand in de wereld . Tenslotte draait (nu nog) alles om geld en macht en is het een ieder wel duidelijk dat de heersende elite er alles aan zal doen om deze positie te behouden. Die race lijkt nu echter gelopen. De geheime genootschappen zijn een grootschalig offensief begonnen om de elite van haar geldpers (Dollar/Federal Reserve/Wallstreet) af te helpen en zodoende hen de financiële middelen te ontnemen om haar duistere plannen verder uit te rollen. Veel leesplezier!”

Uitdunnen Wereldbevolking met 80% en Herstel Wereld Economie 2.0 

Diegene die onderzoek hebben gedaan naar het loslaten van de goudstandaard als dekking voor  een munteenheid en wat in 1913 in het geheim is bekokstoofd door Rockefeller/Rothschild/J.P.Morgan, teneinde op slinkse wijze de wereld onder controle te krijgen en de daarop volgende zet voor het oprichten van de Federal Reserve, kunnen nu op het puntje van hun stoel gaan zitten.

Op verzoek van Zwitserland, is er op 27 augustus j.l. een geheime meeting geweest op een groot schip in de internationale wateren voor Monaco waarbij een 80-tal landen waren uitgenodigd en 57 ministers van financiën met uitzondering van de USA/Duitsland/Frankrijk/ UK/Italië. Hier werden bewijzen overlegd en de betrokkenheid aangetoond van vele hooggeplaatste personen, die van plan waren om via een gemanipuleerde economische crisis (US-dollar en €-crisis) en daarop volgend, een  voor 2012 geplande genocide de wereldbevolking uit te dunnen tot c.a. 500 miljoen mensen. (o.a. via de Georgia Guide Stones)
Tevens is tot in detail aangetoond hoe en door wie de aanslagen van 911 zijn beraamt en uitgevoerd, deze dienden als trigger te fungeren. Tijdens deze meeting hebben een aantal landen zich bereidt getoond tot het confisceren van bezittingen en grond van de hoofdrolspelers; in het bijzonder werd daarin het aangekochte landgoed van de familie Bush in Paraguay genoemd. Voorts is er overeengekomen dat de landen gezamenlijk rechtszaken zouden voorbereiden om uiteindelijk alle bekend gemaakte personen, waaronder ook onze Koningin Beatrix en Queen Elizabeth te kunnen arresteren op grond van het treffen van voorbereidingen voor genocide.
Saillant detail is dat er in een andere meeting op datzelfde schip, vele ministers van financiën waren uitgenodigd waaronder ook de Nederlandse.

(note vertaler: “Dit zou wellicht de houding van onze Jan Cees de Jager kunnen verklaren die zich momenteel in geheimzinnigheid hult omtrent de oplossing voor de Eurocrisis in het algemeen en Griekenland in het bijzonder. Natuurlijk moeten we het één/tweetje tussen Duitsland en Frankrijk niet vergeten door hun oproep voor een Verenigde Staten van Europa ?!”)

Feit is dat alle Bilderberg leden tot die top behoren en deze hebben tijdens hun laatste bijeenkomst in Zwitserland, afgelopen voorjaar, al vroegtijdig het hazenpad gekozen om arrestatie te voorkomen en is een duidelijk teken aan de wand. Daarnaast maakte G.W. Bush tijdens de laatste herdenking op 11 september een bijzonder angstige en nerveuze indruk dus zal er ongetwijfeld een kern van waarheid zijn.

Hoewel de USA minister van Financiën en andere hooggeplaatste politici NIET waren uitgenodigd, kreeg één van de Rockefellers lucht van deze meeting en probeerde ook aan boord te komen maar hij is op hardhandige wijze verwijderd. Kort nadat het schip de internationale wateren bereikte, verschenen er plotsklaps twee helikopters die het schip wilde aanvallen maar wisten niet dat het schip beschermd werd door een tweetal Harrier gevechtsvliegtuigen die de helikopters hebben verjaagd.  Het lijkt zowaar een spannend jongensboek, maar het gaat nog verder. Veel complotters scheren alles wat met de Amerikaanse overheid te maken heeft, inclusief het Pentagon over één kam maar niets blijkt volgens Fulford minder waar.

Binnen de Amerikaanse CIA, FBI, NSA en het Pentagon wordt driftig samengewerkt om het zogenaamde ‘militair industriële complex’ met haar nazi-achtergronden omver te werpen en zich te willen richten op herstel van de Amerikaanse grondwet en hernieuwde koppeling van de goudstandaard met de US-dollar. Tevens willen zij alle 6000 patenten waarvan er ooit een groot deel zijn geclaimd door Nikolai Tesla en die geconfisceerd door de boevenbende, teruggeven aan de wereldbevolking, teneinde vreedzame en duurzame leefgemeenschappen te kunnen creëren. Gedacht moet worden aan anti zwaartekracht technologie, nulpunt energie en de reeds bestaande (geheime) technieken om naar de sterren te reizen.

Deze groep van samenwerkende hooggeplaatste militairen zijn ook verantwoordelijk voor het opblazen van een tweetal ondergrondse bases van het oude nazi-’tuig’ waaronder die van Denver Airport. Ze hebben hiermee een signaal af willen geven dat deze oude ‘Nazi’-kern niet moet denken dat ze veilig weg kunnen komen met hun genocideplannen om vervolgens later uit hun schuilhol te kunnen kruipen om de wereld over te nemen, althans, wat er nog van over is. Tevens late ze zien dat alle bases inmiddels tot in detail in kaart zijn gebracht. Naar verluidt, schijnen bij deze aanvallen 60.000 mensen om het leven te zijn gekomen, die werkzaam waren in deze twee ondergrondse bases welke gefinancierd zijn met de triljoenen dollars belastinggeld die op slinkse wijze zijn verkregen via Wall Street en grootschalige drugshandel

(Opmerking vertaler ‘Simba’:  Ik heb zelf contact gehad met een piloot die zelf op Denver Airport vliegt en hij bevestigt de schade en de noodreparaties aan de start en landingsbanen)

Al spoedig doken er ná de aardbeving in Amerika rapporten op die onderbouwden dat het nimmer een traditionele aardbeving kon zijn geweest en ook de Russische inlichtingendienst verklaarde al binnen een uur dat zij een tweetal ondergrondse kernexplosies hadden geregistreerd…! Kortom, het lijkt inderdaad een spannende thriller en er is zo ontzettend veel meer en diepgaande feiten en informatie over betrokkenheid van de elite bij de moord op JFK, de aardbeving en tsunamie in Indonesië en Japan,  911, de kredietcrisis van 2008 enz. enz.

(Simba: “Het is zeker de moeite waard is om de volledige inhoud van het interview tot je te nemen. Vergeet eveneens de twee updates van Benjamin Fulford niet die inhoudelijk nog meer uitleg geven over o.a. de geheime meeting op het schip op 27 augustus j.l. HIER en HIER”)

 

No comments:

Post a Comment